Tag Archive for pensioentekort

Een Pensioengat: wanneer heb ik dat?

Standaard heb je een pensioengat als je pensioeninkomen minder is dan 70% van het bruto inkomen dat je verdiende voor je met pensioen ging.

 

Waarom 70%?

Ooit is bedacht dat je, eenmaal met pensioen, van minder geld kunt rondkomen dan wanneer je nog gewoon werkt. En omdat je na je 65e minder belasting gaat betalen, houd je van die daling naar 70% nog altijd zo’n 90% netto over.

Dat wil zeggen…

Zolang je inkomen niet veel hoger is dan ‘modaal’ tenminste. Modaal is ongeveer eur 33.000 bruto per jaar. Voor al het inkomen boven modaal zijn de belastingtarieven voor én na 65 jaar hetzelfde.


Hoe weet ik of ik een tekort heb?

Elk jaar verstrekt je pensioenfonds/-verzekeraar een ‘UPO’= Uniform Pensioen Overzicht. Hierop staat het te bereiken pensioen vermeld. Of in ieder geval een indicatie daarvan. Niet elk type pensioen kent namelijk een vaste eindwaarde.

Oude Pensioenrechten

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl is te vinden welke pensioenrechten je hebt opgebouwd bij je huidige werkgever én dat van vorige werkgevers. Om de gegevens te kunnen opvragen is wel een DIGID nodig. Deze is via www.digid.nl aan te vragen.

De site is niet gegarandeerd compleet, maar het is een goed vertrekpunt.

En wat als ik een gat heb?

De vraag is ten eerste of dat erg is. Het hangt van de totale financiële situatie op het moment van pensioen af. Misschien zijn de vaste (hypotheek)lasten op dat moment zo laag, dat 70% zelfs aan de ‘hoge’ kant is. Maar misschien moet het wel méér zijn dan 70%.

Zekerheid?

Zeker weten doe je het pas als je een totaaloverzicht hebt. Bijvoorbeeld door een ‘Financiële Röntgenfoto te laten maken. Hiermee zie je in één oogopslag hoe je er financieel voorstaat, ook voor je pensioendatum. Bijvoorbeeld in geval van arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid.

Mail voor nadere informatie over het laten maken van zo’n Financiële Röntgenfoto naar pvansoest@fin-plan.nl

Hartelijke groet,

Peter van Soest

Een “AOW-gat”, wat is dat eigenlijk ?

Alweer een gat

Het assortiment hiaten en (pensioen)gaten dat ons land nu al rijk is, wordt vanaf 2015 uitgebreid met een nieuwe variant: het ‘AOW gat’.

Het recht op AOW bouw je in 50 jaar op tussen je 15e en 65e. Voor elk jaar dat je in die periode buiten Nederland hebt gewoond, wordt er per jaar 2% gekort. Déze regel geldt al vanaf het begin van de AOW (1956) en is dus niet nieuw.

Wat wél nieuw is, is dat het recht op partnertoeslag vanaf 2015 gaat verdwijnen. En dat kan grote financiële gevolgen voor uw inkomen hebben!

Hoe is het nu

Als je 65 wordt ontvang je je ‘staatspensioen’ in de vorm van AOW. Ben je alleenstaand dan is dat op dit moment € 13.690 per jaar bruto. Heb je een partner dan is dat € 9.547.

Heb je een jongere partner als je 65 wordt, dan heb je recht op een (partner)toeslag. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van het inkomen van de jongere partner, maar is maximaal het AOW bedrag dat een gehuwde/samenwonende ontvangt: € 9.547.

Hoe wordt het van af 2015?

Word je in 2015 of later 65 én heb je een jongere partner? Dan ontvang je géén partnertoeslag meer!

Wat kun je er aan doen?

De jaren tot de jongere partner ook 65 wordt zullen op de een of andere manier financieel overbrugd moeten worden. Dat kan door langer door te werken, (meer) gaan werken door de jongere partner, geld opzij zetten, overwaarde woning ‘opeten’.

Als eerste stap is het raadzaam eerst maar eens in kaart te brengen wat je financiële situatie precies wordt als je niets doet. Dan zie je precies hoe groot de tekorten zijn en kun je gerichter maatregelen nemen.

Een “financiële röntgenfoto” is daarvoor een prima eerste stap. In onderstaand voorbeeld een man met een 5 jaar jongere partner zonder inkomen. Er is op zich een behoorlijk pensioen, maar het vervallen van de partnertoeslag betekent toch 5 jaar lang ruim € 9.000 per jaar minder inkomen!

neem contact op om uw ‘röntgenfoto’ te laten maken.

hartelijke groet,
Peter van Soest

AOW gat