Tag Archive for pensioen

Wat is er zo bijzonder aan banksparen?

Brood haal je bij de bakker, vlees bij de slager en sparen doen je bij een bank.
Niets nieuws onder de zon, of…?

Toch wel!

Nog niet zo heel lang geleden kon je alleen via een verzekeringspolis belastingvrij sparen (of beleggen) voor de aflossing van je hypotheek of een aanvulling op je pensioen. En ontving je een ‘Gouden handdruk’ (=ontslagvergoeding) van je ex werkgever? Dan kon je die ( naast afstorten in een stamrecht BV) alleen kwijt in een Gouden handdruk polis/ stamrechtverzekering.

Prima geregeld toch?

Niet altijd. Naast de soms hoge kosten in een verzekeringspolis, heb je te maken met een ‘beperkte kring van begunstigden’ : degene die het geld krijgen na overlijden van de verzekerde. En in sommige gevallen gaat het geld helemaal niet naar de nabestaanden. Bijvoorbeeld bij een Gouden handdrukpolis: als er geen partner of jonge kinderen ( tot 30) zijn, dan gaat het geld na overlijden naar de verzekeraar ! Hetzelfde geldt voor een uitkerende Lijfrentepolis. Een verzekeraar noemt dat ‘sterftewinst’.

Banksparen de oplossing?

Met Banksparen stort je geld op een geblokkeerde rekening waarmee je in de toekomst je hypotheek aflost, of een aanvullend pensioen opbouwt. Een ontvangen gouden handdruk kun je nu belastingvrij op een speciale bankrekening storten. Maar dat kun je allemaal ook met een verzekeringspolis doen…

Wat zijn dan de verschillen?

Ten eerste de lage kosten van de bankrekening zelf. En elke euro minder kosten betekent simpelweg dat je aan het einde van de rit meer geld overhoudt. En na overlijden van de rekeninghouder gaat het nog aanwezige geld ALTIJD naar de erfgenamen gaat en nooit naar de bank!

Alle polissen de deur dan maar uit?

Voor pure vermogensopbouw zal een bankspaar- (of ‘bankbeleg’) rekening vaak voordeliger zijn dan een verzekering. Maar realiseer je wel dat met de huidige spaarrente van een paar procent het rendement niet erg hoog zal zijn. En wil je niet gaan beleggen dan zijn er ook nog verzekeraars die een gegarandeerde uitkering aanbieden met daar bovenop een winstuitkering , waarmee je uiteindelijk een veel hoger eindkapitaal kunt opbouwen dan met banksparen.

Wat nu?

Bij twijfel over een lopende of nog te sluiten verzekering vul de basisgegevens in van de polis en ik neem contact op om mijn eerste indruk te bespreken.

Hartelijke groet,

Peter van Soest

 

Een “AOW-gat”, wat is dat eigenlijk ?

Alweer een gat

Het assortiment hiaten en (pensioen)gaten dat ons land nu al rijk is, wordt vanaf 2015 uitgebreid met een nieuwe variant: het ‘AOW gat’.

Het recht op AOW bouw je in 50 jaar op tussen je 15e en 65e. Voor elk jaar dat je in die periode buiten Nederland hebt gewoond, wordt er per jaar 2% gekort. Déze regel geldt al vanaf het begin van de AOW (1956) en is dus niet nieuw.

Wat wél nieuw is, is dat het recht op partnertoeslag vanaf 2015 gaat verdwijnen. En dat kan grote financiële gevolgen voor uw inkomen hebben!

Hoe is het nu

Als je 65 wordt ontvang je je ‘staatspensioen’ in de vorm van AOW. Ben je alleenstaand dan is dat op dit moment € 13.690 per jaar bruto. Heb je een partner dan is dat € 9.547.

Heb je een jongere partner als je 65 wordt, dan heb je recht op een (partner)toeslag. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van het inkomen van de jongere partner, maar is maximaal het AOW bedrag dat een gehuwde/samenwonende ontvangt: € 9.547.

Hoe wordt het van af 2015?

Word je in 2015 of later 65 én heb je een jongere partner? Dan ontvang je géén partnertoeslag meer!

Wat kun je er aan doen?

De jaren tot de jongere partner ook 65 wordt zullen op de een of andere manier financieel overbrugd moeten worden. Dat kan door langer door te werken, (meer) gaan werken door de jongere partner, geld opzij zetten, overwaarde woning ‘opeten’.

Als eerste stap is het raadzaam eerst maar eens in kaart te brengen wat je financiële situatie precies wordt als je niets doet. Dan zie je precies hoe groot de tekorten zijn en kun je gerichter maatregelen nemen.

Een “financiële röntgenfoto” is daarvoor een prima eerste stap. In onderstaand voorbeeld een man met een 5 jaar jongere partner zonder inkomen. Er is op zich een behoorlijk pensioen, maar het vervallen van de partnertoeslag betekent toch 5 jaar lang ruim € 9.000 per jaar minder inkomen!

neem contact op om uw ‘röntgenfoto’ te laten maken.

hartelijke groet,
Peter van Soest

AOW gat