Tag Archive for partnertoeslag

Een “AOW-gat”, wat is dat eigenlijk ?

Alweer een gat

Het assortiment hiaten en (pensioen)gaten dat ons land nu al rijk is, wordt vanaf 2015 uitgebreid met een nieuwe variant: het ‘AOW gat’.

Het recht op AOW bouw je in 50 jaar op tussen je 15e en 65e. Voor elk jaar dat je in die periode buiten Nederland hebt gewoond, wordt er per jaar 2% gekort. Déze regel geldt al vanaf het begin van de AOW (1956) en is dus niet nieuw.

Wat wél nieuw is, is dat het recht op partnertoeslag vanaf 2015 gaat verdwijnen. En dat kan grote financiële gevolgen voor uw inkomen hebben!

Hoe is het nu

Als je 65 wordt ontvang je je ‘staatspensioen’ in de vorm van AOW. Ben je alleenstaand dan is dat op dit moment € 13.690 per jaar bruto. Heb je een partner dan is dat € 9.547.

Heb je een jongere partner als je 65 wordt, dan heb je recht op een (partner)toeslag. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van het inkomen van de jongere partner, maar is maximaal het AOW bedrag dat een gehuwde/samenwonende ontvangt: € 9.547.

Hoe wordt het van af 2015?

Word je in 2015 of later 65 én heb je een jongere partner? Dan ontvang je géén partnertoeslag meer!

Wat kun je er aan doen?

De jaren tot de jongere partner ook 65 wordt zullen op de een of andere manier financieel overbrugd moeten worden. Dat kan door langer door te werken, (meer) gaan werken door de jongere partner, geld opzij zetten, overwaarde woning ‘opeten’.

Als eerste stap is het raadzaam eerst maar eens in kaart te brengen wat je financiële situatie precies wordt als je niets doet. Dan zie je precies hoe groot de tekorten zijn en kun je gerichter maatregelen nemen.

Een “financiële röntgenfoto” is daarvoor een prima eerste stap. In onderstaand voorbeeld een man met een 5 jaar jongere partner zonder inkomen. Er is op zich een behoorlijk pensioen, maar het vervallen van de partnertoeslag betekent toch 5 jaar lang ruim € 9.000 per jaar minder inkomen!

neem contact op om uw ‘röntgenfoto’ te laten maken.

hartelijke groet,
Peter van Soest

AOW gat