Tag Archive for financiele rontgenfoto

Een Pensioengat: wanneer heb ik dat?

Standaard heb je een pensioengat als je pensioeninkomen minder is dan 70% van het bruto inkomen dat je verdiende voor je met pensioen ging.

 

Waarom 70%?

Ooit is bedacht dat je, eenmaal met pensioen, van minder geld kunt rondkomen dan wanneer je nog gewoon werkt. En omdat je na je 65e minder belasting gaat betalen, houd je van die daling naar 70% nog altijd zo’n 90% netto over.

Dat wil zeggen…

Zolang je inkomen niet veel hoger is dan ‘modaal’ tenminste. Modaal is ongeveer eur 33.000 bruto per jaar. Voor al het inkomen boven modaal zijn de belastingtarieven voor én na 65 jaar hetzelfde.


Hoe weet ik of ik een tekort heb?

Elk jaar verstrekt je pensioenfonds/-verzekeraar een ‘UPO’= Uniform Pensioen Overzicht. Hierop staat het te bereiken pensioen vermeld. Of in ieder geval een indicatie daarvan. Niet elk type pensioen kent namelijk een vaste eindwaarde.

Oude Pensioenrechten

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl is te vinden welke pensioenrechten je hebt opgebouwd bij je huidige werkgever én dat van vorige werkgevers. Om de gegevens te kunnen opvragen is wel een DIGID nodig. Deze is via www.digid.nl aan te vragen.

De site is niet gegarandeerd compleet, maar het is een goed vertrekpunt.

En wat als ik een gat heb?

De vraag is ten eerste of dat erg is. Het hangt van de totale financiële situatie op het moment van pensioen af. Misschien zijn de vaste (hypotheek)lasten op dat moment zo laag, dat 70% zelfs aan de ‘hoge’ kant is. Maar misschien moet het wel méér zijn dan 70%.

Zekerheid?

Zeker weten doe je het pas als je een totaaloverzicht hebt. Bijvoorbeeld door een ‘Financiële Röntgenfoto te laten maken. Hiermee zie je in één oogopslag hoe je er financieel voorstaat, ook voor je pensioendatum. Bijvoorbeeld in geval van arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid.

Mail voor nadere informatie over het laten maken van zo’n Financiële Röntgenfoto naar pvansoest@fin-plan.nl

Hartelijke groet,

Peter van Soest