Tag Archive for erfrecht

Niets ontvangen en toch (erf)belasting betalen!

erfrechtOnder het nieuwe erfrecht is het zo geregeld dat na een overlijden alle bezittingen overgaan naar de langstlevende partner, de zogenaamde ‘wettelijke verdeling’ . De kinderen erven wel, moeten ook afrekenen met de fiscus, maar krijgen niets in handen.

 

Hoe het was

Onder het oude erfrecht (voor 2003) kon het gebeuren dat kinderen hun erfdeel opeisten na overlijden van een van de ouders, en dat de langstlevende bijvoorbeeld gedwongen werd om de eigen woning te verkopen omdat daar al het vermogen in zat.

Hoe het nu is

Onder het nieuwe erfrecht kan dat niet meer. Kinderen erven wel hun deel, maar krijgen niets in handen. Alles komt bij de langstlevende ouder. Wat overblijft voor de kinderen is een vordering, ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering is een soort tegoedbon, die misschien wel nooit kan worden ingewisseld. Want als de langstlevende ouder besluit alles op te maken, ook het kindsdeel, is daar niets tegen te doen!

Waarom betaal je dan wel erfbelasting als je toch niets krijgt?

Over een erfenis moet hoe dan ook afgerekend worden, ook over het kindsdeel. Wel is het zo dat de te betalen belasting moet worden voorgeschoten door de langstlevende ouder, naast wat hij/zijn over het eigen erfdeel al dient te betalen.

Hoeveel bedraagt de erfbelasting?

De geldende tarieven en vrijstellingen zijn afhankelijk van de familierelatie tot de overledene.
efbelasting 2012

Je hoeft niet over het hele bedrag af te rekenen, er gelden de volgende vrijstellingen.

vrijstellingen erfrecht

Pensioenuitkeringen ook belast!

Het is niet zo dat alleen tastbaar bezit (geld, huis) wordt belast.
Is er sprake van een nabestaandenpensioen dan wordt ook dat meegerekend.

Correctie kindsdelen

Voor de erfbelasting wordt de waarde van de kindsdelen nog gecorrigeerd.Omdat het (vrucht)gebruik van de kindsdelen bij de langstlevende ouder ligt, is de waarde voor de erfbelasting een lager bedrag. De precieze hoogte is afhankelijk van de leeftijd van de langstlevende ouder.

Kan het anders?

Ja. Iedereen mag bepalen wat er met zijn/ haar vermogen gebeurt na overlijden. En wijkt dat af van de wettelijke verdeling, dan laat je bij de notaris een testament opmaken.

Hartelijke groet,

Peter van Soest