Tag Archive for box 3

Box 3: alleen 1 januari telt nog mee

De belasting over spaargeld, beleggingen en andere bezittingen in BOX 3 (niet de eigen woning) werd tot 2011 berekend door het gemiddelde te nemen van de waarde op 1 januari en 31 december.

Was de waarde op 1 jan € 50.000 en op 31 dec € 10.000. Dan was dat gemiddeld (50.000+10.000): 2= € 30.000

Vanaf 2011 telt dus alleen die € 50.000

 

Hartelijke groet,

peterklein