Fiscaal partners: niks meer te kiezen!

Je bent het, of je bent het niet. Vanaf 2011 bepaalt je relatie én woonsituatie of je fiscaal partners bent. Of niet. Je hebt in ieder geval geen keuze meer.

Vaak is fiscaal partnerschap voordelig: zo kun je bepaalde aftrekposten onderling zo verdelen dat je maximaal belastingvoordeel hebt. En de niet/weinig verdienende partner krijgt de algemene heffingskorting van zo’n € 2.000 uitbetaald. Maar voor sommige uitgaven (giften, zorgkosten) is fiscaal partnerschap niet gunstig. Er geldt namelijk een drempel voor de aftrek van deze kosten. En bij fiscaal partners wordt het drempelbedrag bepaald door beide inkomens.

Gehuwden (en geregistreerde partners) waren al verplicht fiscaal partners, deze verplichting gaat nu voor een veel grotere groep gelden.

Je bent het als je:

  • getrouwd bent (en niet “van tafel en bed gescheiden”)
  • geregistreerd partners bent

Of als je op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente en:

  • samen een woning hebt
  • een notarieel samenlevingscontract hebt
  • samen een kind hebt
  • het kind van de ander (uit een eerdere relatie) hebt erkend
  • bent opgenomen in de pensioenregeling van de ander

Dezelfde regels voor het partnerschap gelden ook voor andere wetten zoals de successiewet/ erfbelasting.

Twijfelt u wat in uw situatie van toepassing is? Plaats hieronder een reactie of neem contact op.

En voor de komende belastingaangifte:

Dit jaar extra overzichtelijk, zodat u snel kunt zien welke papieren er nodig zijn.

Hartelijke groet,

Peter van Soest