Archive for Relaties & Recht

Niets ontvangen en toch (erf)belasting betalen!

erfrechtOnder het nieuwe erfrecht is het zo geregeld dat na een overlijden alle bezittingen overgaan naar de langstlevende partner, de zogenaamde ‘wettelijke verdeling’ . De kinderen erven wel, moeten ook afrekenen met de fiscus, maar krijgen niets in handen.

 

Hoe het was

Onder het oude erfrecht (voor 2003) kon het gebeuren dat kinderen hun erfdeel opeisten na overlijden van een van de ouders, en dat de langstlevende bijvoorbeeld gedwongen werd om de eigen woning te verkopen omdat daar al het vermogen in zat.

Hoe het nu is

Onder het nieuwe erfrecht kan dat niet meer. Kinderen erven wel hun deel, maar krijgen niets in handen. Alles komt bij de langstlevende ouder. Wat overblijft voor de kinderen is een vordering, ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering is een soort tegoedbon, die misschien wel nooit kan worden ingewisseld. Want als de langstlevende ouder besluit alles op te maken, ook het kindsdeel, is daar niets tegen te doen!

Waarom betaal je dan wel erfbelasting als je toch niets krijgt?

Over een erfenis moet hoe dan ook afgerekend worden, ook over het kindsdeel. Wel is het zo dat de te betalen belasting moet worden voorgeschoten door de langstlevende ouder, naast wat hij/zijn over het eigen erfdeel al dient te betalen.

Hoeveel bedraagt de erfbelasting?

De geldende tarieven en vrijstellingen zijn afhankelijk van de familierelatie tot de overledene.
efbelasting 2012

Je hoeft niet over het hele bedrag af te rekenen, er gelden de volgende vrijstellingen.

vrijstellingen erfrecht

Pensioenuitkeringen ook belast!

Het is niet zo dat alleen tastbaar bezit (geld, huis) wordt belast.
Is er sprake van een nabestaandenpensioen dan wordt ook dat meegerekend.

Correctie kindsdelen

Voor de erfbelasting wordt de waarde van de kindsdelen nog gecorrigeerd.Omdat het (vrucht)gebruik van de kindsdelen bij de langstlevende ouder ligt, is de waarde voor de erfbelasting een lager bedrag. De precieze hoogte is afhankelijk van de leeftijd van de langstlevende ouder.

Kan het anders?

Ja. Iedereen mag bepalen wat er met zijn/ haar vermogen gebeurt na overlijden. En wijkt dat af van de wettelijke verdeling, dan laat je bij de notaris een testament opmaken.

Hartelijke groet,

Peter van Soest

Wat is er zo bijzonder aan banksparen?

Brood haal je bij de bakker, vlees bij de slager en sparen doen je bij een bank.
Niets nieuws onder de zon, of…?

Toch wel!

Nog niet zo heel lang geleden kon je alleen via een verzekeringspolis belastingvrij sparen (of beleggen) voor de aflossing van je hypotheek of een aanvulling op je pensioen. En ontving je een ‘Gouden handdruk’ (=ontslagvergoeding) van je ex werkgever? Dan kon je die ( naast afstorten in een stamrecht BV) alleen kwijt in een Gouden handdruk polis/ stamrechtverzekering.

Prima geregeld toch?

Niet altijd. Naast de soms hoge kosten in een verzekeringspolis, heb je te maken met een ‘beperkte kring van begunstigden’ : degene die het geld krijgen na overlijden van de verzekerde. En in sommige gevallen gaat het geld helemaal niet naar de nabestaanden. Bijvoorbeeld bij een Gouden handdrukpolis: als er geen partner of jonge kinderen ( tot 30) zijn, dan gaat het geld na overlijden naar de verzekeraar ! Hetzelfde geldt voor een uitkerende Lijfrentepolis. Een verzekeraar noemt dat ‘sterftewinst’.

Banksparen de oplossing?

Met Banksparen stort je geld op een geblokkeerde rekening waarmee je in de toekomst je hypotheek aflost, of een aanvullend pensioen opbouwt. Een ontvangen gouden handdruk kun je nu belastingvrij op een speciale bankrekening storten. Maar dat kun je allemaal ook met een verzekeringspolis doen…

Wat zijn dan de verschillen?

Ten eerste de lage kosten van de bankrekening zelf. En elke euro minder kosten betekent simpelweg dat je aan het einde van de rit meer geld overhoudt. En na overlijden van de rekeninghouder gaat het nog aanwezige geld ALTIJD naar de erfgenamen gaat en nooit naar de bank!

Alle polissen de deur dan maar uit?

Voor pure vermogensopbouw zal een bankspaar- (of ‘bankbeleg’) rekening vaak voordeliger zijn dan een verzekering. Maar realiseer je wel dat met de huidige spaarrente van een paar procent het rendement niet erg hoog zal zijn. En wil je niet gaan beleggen dan zijn er ook nog verzekeraars die een gegarandeerde uitkering aanbieden met daar bovenop een winstuitkering , waarmee je uiteindelijk een veel hoger eindkapitaal kunt opbouwen dan met banksparen.

Wat nu?

Bij twijfel over een lopende of nog te sluiten verzekering vul de basisgegevens in van de polis en ik neem contact op om mijn eerste indruk te bespreken.

Hartelijke groet,

Peter van Soest

 

Schenking zonder notariële akte!

U mag aan uw kinderen en pleegkinderen jaarlijks € 5.030 belastingvrij schenken. Dit bedrag is per kind. Voor kinderen tussen de 18 en 35 jaar mag éénmalig een hoger bedrag worden geschonken: €24.144 . En dat bedrag mag zelfs € 50.300 zijn als het wordt gebruikt voor de aankoop/ verbouwing van een eigen woning, óf het betalen van een studie.

Maar belastingvrij betekent niet kosteloos! U zult de schenking wél notarieel moeten vastleggen en dat kost ook al gauw een paar honderd euro.

Vanaf 2012 is er één uitzondering: De verhoogde schenking voor de eigen woning hoeft u namelijk niet meer bij de notaris te laten vastleggen. Schriftelijk bewijs dat u het geld daadwerkelijk heeft geschonken én door de kinderen is uitgegeven aan de eigen woning is voldoende.

Let op: alle bedragen die u in een jaar schenkt worden gezien als één schenking

Hartelijke groet,

Peter van Soest