Archive for Inkomen & Vermogen

Hypotheek aanpassen kan tot 1-4-2013

 

 

Nu zoveel mensen hebben gewacht tot het laatste moment om hun hypotheek aan te passen, gaat het de banken niet lukken om alle aanvragen op tijd te verwerken. De minister heeft daarom besloten om de uiterste wijzigingsdatum met 3 maanden te verlengen tot 1 april 2013.

Volgens minister Blok hadden de mensen niet zo lang hoeven wachten. De nieuwe hypotheekregels waren toch al maanden bekend en vastgelegd in het ‘lente akkoord’?

Dan vergeet hij zeker dat er ondertussen ook nog verkiezingen zijn geweest. En het komt wel eens voor dat beloftes en afspraken een verkiezing niet overleven.

En de enige partij van het ‘Lente akkoord’ die nu in de regering zit is de VVD. De andere regeringspartij, de PVDA, was toen tegen het akkoord. Zo zeker waren die wijzigingen dus niet.

Maar die zekerheid is er nu dus wel. En met die paar extra maanden heb je genoeg tijd om je hypotheek aan te passen, als dat nodig is.

 

Waarom zou ik mijn hypotheek aanpassen?

Het is natuurlijk leuk -voor de lage maandlasten- om een aflosvrije hypotheek te hebben. Maar ooit zul je hem moeten aflossen, in ieder geval een deel. Want na 30 jaar is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar. En dat betekent hogere netto lasten. En wie weet hoe hoog de rente is over 30 jaar?

Waarom dan niet alvast beginnen? Niet met direct aflossen maar wel met een aparte ‘spaarpot’. Het liefst één waar je onderweg geen belasting over hoeft te betalen.

 

En daarvoor heb je 3 keuzes:

1-Kapitaalverzekering Eigen Woning: KEW
Dit kan een losse beleggingsverzekering zijn. De hypotheek zelf hoeft niet te worden aangepast. Heb je al een beleggingsverzekering lopen, dan kun je die laten voorzien van een KEW clausule.

Het kan ook een spaarpolis van een spaarhypotheek zijn. Je hebt dan een gegarandeerd eindkapitaal. Maar zo’n polis is niet los te sluiten, dat kan alleen in combinatie met een hele nieuwe hypotheek.

 

2-Spaarrekening Eigen Woning: SEW
De bancaire variant van een spaarhypotheek. Ook nu moet er een hele nieuwe hypotheek komen.

 

3-Beleggingsrekening Eigen Woning: BEW
De bancaire variant van een losse beleggingsverzekering. Deze rekening is los te openen, de hypotheek zelf hoeft niet te worden gewijzigd.

 

Wat is voor mij de beste keuze?

Daar is niet één antwoord op te geven. Dat hangt helemaal af van je persoonlijke financiële situatie.

Maar ook of je graag zekerheid hebt over de waarde opbouw, of dat je bereid bent een beleggingsrisico te nemen.

 

Bij twijfel….

Niet inhalen maar even overleggen, kan altijd. Neem gewoon even contact met me op.

peterklein

Waar staan we met de hypotheekrente aftrek in 2013?

Voor de benodigde bezuinigingen op de overheidsuitgaven wil ‘de Kunduz-coalitie’, de hypotheekrente aftrek flink beperken. Zoals het er nu voor staat wordt deze vanaf 2013 alleen toegestaan voor hypotheken die volledig worden afgelost, en wel binnen 30 jaar, met een annuïteitenhypotheek. Deze beperking kan voor nieuwe huizenbezitters een jaarlijkse stijging van de netto woonlasten tot wel 60% betekenen.

Wat is een annuïteitenhypotheek?

Dat is een leenvorm waarbij je maandelijks hetzelfde totaalbedrag betaalt, maar waarin het aflosdeel en het rentedeel per jaar wijzigen. Het rentedeel (fiscaal aftrekbaar) is in het begin het hoogst en aan het einde van de looptijd het laagst.

Waarom stijgen de netto lasten dan?

Doordat je aflost, daalt de schuld én dus te betalen rente. Het belastingvoordeel wordt dan ook minder. Maar omdat het totaalbedrag per maand niet wijzigt, ben je netto steeds meer geld kwijt.

Hoeveel scheelt het nou precies?

Onderstaande grafiek geeft een indicatie van de percentuele verschillen in netto maandlast. Op dit moment is het nog mogelijk om ongeveer de helft van de hypotheek aflosvrij te laten. Het restant moet wel worden afgelost. Dat wil zeggen na 30 jaar. Want feitelijk wordt er nu ook niets afgelost. Het enige dat gebeurt, is dat er in een apart potje geld bij elkaar wordt gespaard dan wel belegd om aan het einde van de looptijd de schuld in één keer af te lossen.

Je kunt er ook nu al voor kiezen om de hele hypotheek bij elkaar te (bank)sparen. Dan ben je direct al meer geld kwijt per maand, maar blijven de lasten hetzelfde gedurende de gekozen rentevaste periode.

Voor wie gelden de nieuwe regels?

Voor iedereen die vanaf 2013 een nieuw huis koopt. Voor bestaande hypotheken verandert er niets. Huiseigenaren die hun hypotheek willen oversluiten zullen dat vermoedelijk nog wel volgens de oude regels mogen doen, maar zeker is dat nog niet. Voor elke hypotheek verhoging zullen de nieuwe regels van kracht zijn.

Wat moet ik nu met mijn huidige hypotheek?

Regels voor bestaande hypotheken blijven ongewijzigd, u hoeft niets te veranderen.

Hypotheekcheck?

Was je al van plan om iets extra’s aan aflossing te doen? Een verbouwing uit te voeren, te verhuizen of gewoon eens een tussentijdse hypotheekcheck te doen?

Meld je dan voor 19 mei 2012 aan voor een gratis hypotheekcheck.

Een Pensioengat: wanneer heb ik dat?

Standaard heb je een pensioengat als je pensioeninkomen minder is dan 70% van het bruto inkomen dat je verdiende voor je met pensioen ging.

 

Waarom 70%?

Ooit is bedacht dat je, eenmaal met pensioen, van minder geld kunt rondkomen dan wanneer je nog gewoon werkt. En omdat je na je 65e minder belasting gaat betalen, houd je van die daling naar 70% nog altijd zo’n 90% netto over.

Dat wil zeggen…

Zolang je inkomen niet veel hoger is dan ‘modaal’ tenminste. Modaal is ongeveer eur 33.000 bruto per jaar. Voor al het inkomen boven modaal zijn de belastingtarieven voor én na 65 jaar hetzelfde.


Hoe weet ik of ik een tekort heb?

Elk jaar verstrekt je pensioenfonds/-verzekeraar een ‘UPO’= Uniform Pensioen Overzicht. Hierop staat het te bereiken pensioen vermeld. Of in ieder geval een indicatie daarvan. Niet elk type pensioen kent namelijk een vaste eindwaarde.

Oude Pensioenrechten

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl is te vinden welke pensioenrechten je hebt opgebouwd bij je huidige werkgever én dat van vorige werkgevers. Om de gegevens te kunnen opvragen is wel een DIGID nodig. Deze is via www.digid.nl aan te vragen.

De site is niet gegarandeerd compleet, maar het is een goed vertrekpunt.

En wat als ik een gat heb?

De vraag is ten eerste of dat erg is. Het hangt van de totale financiële situatie op het moment van pensioen af. Misschien zijn de vaste (hypotheek)lasten op dat moment zo laag, dat 70% zelfs aan de ‘hoge’ kant is. Maar misschien moet het wel méér zijn dan 70%.

Zekerheid?

Zeker weten doe je het pas als je een totaaloverzicht hebt. Bijvoorbeeld door een ‘Financiële Röntgenfoto te laten maken. Hiermee zie je in één oogopslag hoe je er financieel voorstaat, ook voor je pensioendatum. Bijvoorbeeld in geval van arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid.

Mail voor nadere informatie over het laten maken van zo’n Financiële Röntgenfoto naar pvansoest@fin-plan.nl

Hartelijke groet,

Peter van Soest

Niets ontvangen en toch (erf)belasting betalen!

erfrechtOnder het nieuwe erfrecht is het zo geregeld dat na een overlijden alle bezittingen overgaan naar de langstlevende partner, de zogenaamde ‘wettelijke verdeling’ . De kinderen erven wel, moeten ook afrekenen met de fiscus, maar krijgen niets in handen.

 

Hoe het was

Onder het oude erfrecht (voor 2003) kon het gebeuren dat kinderen hun erfdeel opeisten na overlijden van een van de ouders, en dat de langstlevende bijvoorbeeld gedwongen werd om de eigen woning te verkopen omdat daar al het vermogen in zat.

Hoe het nu is

Onder het nieuwe erfrecht kan dat niet meer. Kinderen erven wel hun deel, maar krijgen niets in handen. Alles komt bij de langstlevende ouder. Wat overblijft voor de kinderen is een vordering, ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering is een soort tegoedbon, die misschien wel nooit kan worden ingewisseld. Want als de langstlevende ouder besluit alles op te maken, ook het kindsdeel, is daar niets tegen te doen!

Waarom betaal je dan wel erfbelasting als je toch niets krijgt?

Over een erfenis moet hoe dan ook afgerekend worden, ook over het kindsdeel. Wel is het zo dat de te betalen belasting moet worden voorgeschoten door de langstlevende ouder, naast wat hij/zijn over het eigen erfdeel al dient te betalen.

Hoeveel bedraagt de erfbelasting?

De geldende tarieven en vrijstellingen zijn afhankelijk van de familierelatie tot de overledene.
efbelasting 2012

Je hoeft niet over het hele bedrag af te rekenen, er gelden de volgende vrijstellingen.

vrijstellingen erfrecht

Pensioenuitkeringen ook belast!

Het is niet zo dat alleen tastbaar bezit (geld, huis) wordt belast.
Is er sprake van een nabestaandenpensioen dan wordt ook dat meegerekend.

Correctie kindsdelen

Voor de erfbelasting wordt de waarde van de kindsdelen nog gecorrigeerd.Omdat het (vrucht)gebruik van de kindsdelen bij de langstlevende ouder ligt, is de waarde voor de erfbelasting een lager bedrag. De precieze hoogte is afhankelijk van de leeftijd van de langstlevende ouder.

Kan het anders?

Ja. Iedereen mag bepalen wat er met zijn/ haar vermogen gebeurt na overlijden. En wijkt dat af van de wettelijke verdeling, dan laat je bij de notaris een testament opmaken.

Hartelijke groet,

Peter van Soest

Wat is er zo bijzonder aan banksparen?

Brood haal je bij de bakker, vlees bij de slager en sparen doen je bij een bank.
Niets nieuws onder de zon, of…?

Toch wel!

Nog niet zo heel lang geleden kon je alleen via een verzekeringspolis belastingvrij sparen (of beleggen) voor de aflossing van je hypotheek of een aanvulling op je pensioen. En ontving je een ‘Gouden handdruk’ (=ontslagvergoeding) van je ex werkgever? Dan kon je die ( naast afstorten in een stamrecht BV) alleen kwijt in een Gouden handdruk polis/ stamrechtverzekering.

Prima geregeld toch?

Niet altijd. Naast de soms hoge kosten in een verzekeringspolis, heb je te maken met een ‘beperkte kring van begunstigden’ : degene die het geld krijgen na overlijden van de verzekerde. En in sommige gevallen gaat het geld helemaal niet naar de nabestaanden. Bijvoorbeeld bij een Gouden handdrukpolis: als er geen partner of jonge kinderen ( tot 30) zijn, dan gaat het geld na overlijden naar de verzekeraar ! Hetzelfde geldt voor een uitkerende Lijfrentepolis. Een verzekeraar noemt dat ‘sterftewinst’.

Banksparen de oplossing?

Met Banksparen stort je geld op een geblokkeerde rekening waarmee je in de toekomst je hypotheek aflost, of een aanvullend pensioen opbouwt. Een ontvangen gouden handdruk kun je nu belastingvrij op een speciale bankrekening storten. Maar dat kun je allemaal ook met een verzekeringspolis doen…

Wat zijn dan de verschillen?

Ten eerste de lage kosten van de bankrekening zelf. En elke euro minder kosten betekent simpelweg dat je aan het einde van de rit meer geld overhoudt. En na overlijden van de rekeninghouder gaat het nog aanwezige geld ALTIJD naar de erfgenamen gaat en nooit naar de bank!

Alle polissen de deur dan maar uit?

Voor pure vermogensopbouw zal een bankspaar- (of ‘bankbeleg’) rekening vaak voordeliger zijn dan een verzekering. Maar realiseer je wel dat met de huidige spaarrente van een paar procent het rendement niet erg hoog zal zijn. En wil je niet gaan beleggen dan zijn er ook nog verzekeraars die een gegarandeerde uitkering aanbieden met daar bovenop een winstuitkering , waarmee je uiteindelijk een veel hoger eindkapitaal kunt opbouwen dan met banksparen.

Wat nu?

Bij twijfel over een lopende of nog te sluiten verzekering vul de basisgegevens in van de polis en ik neem contact op om mijn eerste indruk te bespreken.

Hartelijke groet,

Peter van Soest

 

Een “AOW-gat”, wat is dat eigenlijk ?

Alweer een gat

Het assortiment hiaten en (pensioen)gaten dat ons land nu al rijk is, wordt vanaf 2015 uitgebreid met een nieuwe variant: het ‘AOW gat’.

Het recht op AOW bouw je in 50 jaar op tussen je 15e en 65e. Voor elk jaar dat je in die periode buiten Nederland hebt gewoond, wordt er per jaar 2% gekort. Déze regel geldt al vanaf het begin van de AOW (1956) en is dus niet nieuw.

Wat wél nieuw is, is dat het recht op partnertoeslag vanaf 2015 gaat verdwijnen. En dat kan grote financiële gevolgen voor uw inkomen hebben!

Hoe is het nu

Als je 65 wordt ontvang je je ‘staatspensioen’ in de vorm van AOW. Ben je alleenstaand dan is dat op dit moment € 13.690 per jaar bruto. Heb je een partner dan is dat € 9.547.

Heb je een jongere partner als je 65 wordt, dan heb je recht op een (partner)toeslag. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van het inkomen van de jongere partner, maar is maximaal het AOW bedrag dat een gehuwde/samenwonende ontvangt: € 9.547.

Hoe wordt het van af 2015?

Word je in 2015 of later 65 én heb je een jongere partner? Dan ontvang je géén partnertoeslag meer!

Wat kun je er aan doen?

De jaren tot de jongere partner ook 65 wordt zullen op de een of andere manier financieel overbrugd moeten worden. Dat kan door langer door te werken, (meer) gaan werken door de jongere partner, geld opzij zetten, overwaarde woning ‘opeten’.

Als eerste stap is het raadzaam eerst maar eens in kaart te brengen wat je financiële situatie precies wordt als je niets doet. Dan zie je precies hoe groot de tekorten zijn en kun je gerichter maatregelen nemen.

Een “financiële röntgenfoto” is daarvoor een prima eerste stap. In onderstaand voorbeeld een man met een 5 jaar jongere partner zonder inkomen. Er is op zich een behoorlijk pensioen, maar het vervallen van de partnertoeslag betekent toch 5 jaar lang ruim € 9.000 per jaar minder inkomen!

neem contact op om uw ‘röntgenfoto’ te laten maken.

hartelijke groet,
Peter van Soest

AOW gat

Who pays the Ferryman?

De VeermanOftewel: wie betaalt de veerman? De titel van deze Engelse tv-serie uit de jaren zeventig is ontleend aan de Griekse mythologie, waarin de ziel van een overledene de rivier de Styx over moet varen om naar het dodenrijk te kunnen gaan. Die overtocht (uitvaart?) is niet gratis. Maar door wie moet de ‘ferryman’ betaald worden? Die vraag is nog steeds actueel.

Naast de emoties en het verdriet na het overlijden van een naaste, zit niemand te wachten op bijkomende financiële zorgen vanwege de kosten van de uitvaart. Vaak denkt men dat “het” wel geregeld zal zijn, en dat is lang niet altijd het geval.

Hoe hebt u dat geregeld?

“Ik heb een overlijdensverzekering”

Misschien rekent u op de uitkering uit een ‘gewone’ overlijdensverzekering, die toch al loopt. Bedenk dan dat die een vaste einddatum heeft. Na de einddatum stopt de verzekering en wordt er niets meer uitgekeerd. Is de verzekering gekoppeld aan een hypotheek, dan gaat de uitkering naar de bank. Niet naar de nabestaanden dus, en zo is er nog steeds geen geld beschikbaar.

“Ik heb voldoende spaargeld”

Prima, probleem opgelost! Maar…wat als dat eigenlijk gereserveerd is voor andere zaken: studie van de kinderen, aflossing hypotheek, aanvulling pensioen? En als je jong bent en begint met sparen, is er nog niet voldoende geld.

“Eh…. ik moet wat gaan regelen!”

De beste oplossing is uiteindelijk dan toch de ‘ouderwetse’ uitvaartverzekering, want:
· géén einddatum
· altijd uitkering
· snelle uitkering
· geen extra financiële zorgen als het eenmaal zover is.

Er zijn 2 typen uitvaartverzekeringen. Met de “natura” verzekering krijg je geen geld, maar wordt de hele uitvaart, inclusief crematie of begrafenis geregeld door de maatschappij. Met de “kapitaal” verzekering wordt er wél een bedrag uitgekeerd. Je kunt dan zelf bepalen hoe en door wie de uitvaart wordt geregeld.

bereken uw premie voor een uitvaartverzekering

Hartelijke groet,

Peter van Soest