Archive for Belastingen

Waarom altijd belasting bijbetalen?

Moet u ook elk jaar belasting bijbetalen, terwijl u in het jaar zelf toch al belasting betaalt? Of heeft u heel veel aftrekposten en krijgt u toch weinig terug?

Als je inkomen niet van één werkgever of instantie (verzekeraar, pensioenfonds) komt maar er verschillende inkomensbronnen zijn, moet je meestal belasting bijbetalen.

Hoe dat komt en wat je eraan kunt doen zie je hier.

KEW: Ja of nee? Voor 1 april 2013 beslissen!

kewgeldhuisje

Als je een kapitaalverzekering hebt lopen waarmee je ooit je hypotheek wil aflossen, dan kun je deze tot 1 april 2013 nog laten voorzien van een KEW clausule. Met zo’n clausule kun je belastingvrij geld sparen/beleggen. Maar stop je voortijdig met de polis dan kan het je juist extra belasting kosten.

Wat is een KEW?

 
Een KEW= een Kapitaalverzekering Eigen Woning. Dat kan een spaarpolis zijn maar ook een beleggingspolis. Met een KEW clausule op je polis kun je belastingvrij de toekomstige aflossing van je hypotheek bij elkaar sparen/beleggen. Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden.
 

Looptijd minimaal 15 jaar

 
De verzekering moet minimaal 15 jaar lopen. Dan mag je tot EUR 35.700 per persoon belastingvrij sparen. Bij 20 jaar is dat EUR 157.000 per persoon. De vrijstelling kan nooit hoger zijn dan de hoogte van je hypotheek.
 

Bandbreedte 1:10

 
De hoogste premie, gerekend over een heel jaar, mag nooit meer zijn dan 10x de de laagste premie. Dus als je normaal EUR 100 per maand betaalt, is EUR 1200 per jaar, mag je in geen enkel ander jaar meer dan 10×1200=EUR 12.000 premie betalen. Dus zomaar een extra bedrag bijstorten is er niet bij.
 

Wat als je voortijdig stopt?

 
Als de verzekering binnen 15 jaar stopt dan geldt er geen enkele vrijstelling. Alle winst in de polis (alles wat je meer krijgt dan wat je aan premies hebt betaald) is belast alsof het gewoon salaris, uitkering of ander ‘Box 1’ inkomen is.

Dat is dus 37% tot 52% belasting, afhankelijk van je overige inkomen.

Ter vergelijk: het tarief in BOX 3 is 1,2% . En dat betaal je pas als je -per persoon- meer dan ca. EUR 21.000 aan aan spaargeld, beleggingen, 2e woning en ander ‘BOX 3’ vermogen hebt.
 

Andere regels voor oudere polissen!

 
Al deze regels gelden voor polissen die zijn gaan lopen vanaf 14 september 1999. Voor oudere polissen gelden andere -gunstiger- regels.
 

Wat kun je nu het beste doen?

 
Dat blijft een persoonlijke keuze. BOX 3 (geen KEW) biedt de meeste flexibiliteit en daar betaal je dan mogelijk 1,2% belasting voor. BOX 1 (wél KEW) is niet flexibel, maar kost geen extra belasting zolang je je aan de regels houdt.
 
Groet,
peterklein

Hypotheek aanpassen kan tot 1-4-2013

 

 

Nu zoveel mensen hebben gewacht tot het laatste moment om hun hypotheek aan te passen, gaat het de banken niet lukken om alle aanvragen op tijd te verwerken. De minister heeft daarom besloten om de uiterste wijzigingsdatum met 3 maanden te verlengen tot 1 april 2013.

Volgens minister Blok hadden de mensen niet zo lang hoeven wachten. De nieuwe hypotheekregels waren toch al maanden bekend en vastgelegd in het ‘lente akkoord’?

Dan vergeet hij zeker dat er ondertussen ook nog verkiezingen zijn geweest. En het komt wel eens voor dat beloftes en afspraken een verkiezing niet overleven.

En de enige partij van het ‘Lente akkoord’ die nu in de regering zit is de VVD. De andere regeringspartij, de PVDA, was toen tegen het akkoord. Zo zeker waren die wijzigingen dus niet.

Maar die zekerheid is er nu dus wel. En met die paar extra maanden heb je genoeg tijd om je hypotheek aan te passen, als dat nodig is.

 

Waarom zou ik mijn hypotheek aanpassen?

Het is natuurlijk leuk -voor de lage maandlasten- om een aflosvrije hypotheek te hebben. Maar ooit zul je hem moeten aflossen, in ieder geval een deel. Want na 30 jaar is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar. En dat betekent hogere netto lasten. En wie weet hoe hoog de rente is over 30 jaar?

Waarom dan niet alvast beginnen? Niet met direct aflossen maar wel met een aparte ‘spaarpot’. Het liefst één waar je onderweg geen belasting over hoeft te betalen.

 

En daarvoor heb je 3 keuzes:

1-Kapitaalverzekering Eigen Woning: KEW
Dit kan een losse beleggingsverzekering zijn. De hypotheek zelf hoeft niet te worden aangepast. Heb je al een beleggingsverzekering lopen, dan kun je die laten voorzien van een KEW clausule.

Het kan ook een spaarpolis van een spaarhypotheek zijn. Je hebt dan een gegarandeerd eindkapitaal. Maar zo’n polis is niet los te sluiten, dat kan alleen in combinatie met een hele nieuwe hypotheek.

 

2-Spaarrekening Eigen Woning: SEW
De bancaire variant van een spaarhypotheek. Ook nu moet er een hele nieuwe hypotheek komen.

 

3-Beleggingsrekening Eigen Woning: BEW
De bancaire variant van een losse beleggingsverzekering. Deze rekening is los te openen, de hypotheek zelf hoeft niet te worden gewijzigd.

 

Wat is voor mij de beste keuze?

Daar is niet één antwoord op te geven. Dat hangt helemaal af van je persoonlijke financiële situatie.

Maar ook of je graag zekerheid hebt over de waarde opbouw, of dat je bereid bent een beleggingsrisico te nemen.

 

Bij twijfel….

Niet inhalen maar even overleggen, kan altijd. Neem gewoon even contact met me op.

peterklein

Hypotheekrenteaftrek 2013: de nieuwe regels

In 2013 gaat het hypotheekroer echt om. Geen fiscaal voordelige aflosvrije hypotheken meer, maar direct beginnen met afbetalen. Koop je voor het eerst een eigen woning, dan gelden de nieuwe regels. Heb je al een hypotheek,dan gelden er overgangsregels.

 

Een overzicht van de meest voorkomende varianten

 

Ik heb al een hypotheek en daar verander ik niets aan

In 2013 verandert er dan niets aan je renteaftrek. Vanaf 2014 gaat voor het hoogste belastingtarief van 52% (inkomen boven EUR 56.000) de rente aftrek wel elk jaar met een 0,5% omlaag. Uiteindelijk wordt het maximale tarief voor aftrek dan 38%.

 

Ik wil mijn nieuwe hypotheek vervangen

Oftewel oversluiten. Dat kan tegen de oude regels. Je hoeft niet af te lossen.

 

Ik wil mijn hypotheek verhogen voor een verbouwing

Het hogere bedrag zal (minimaal) annuïtair moeten worden afgelost om renteaftrek te houden.

 

Ik wil mijn hypotheek verhogen voor iets anders (wereldreis, auto, pensioen)

Dan wordt dat deel van de hypotheek beschouwd als een consumptieve lening. Die rente is niet aftrekbaar, maar dat was hij al niet.

 

Ik koop een nieuwe woning

Voor het hypotheekbedrag dat je al had, blijven de oude regels gelden. Koop je een duurdere woning, dan moet je het duurdere deel gaan aflossen. De winst die je maakt op de verkoop van je oude woning, moet je gebruiken voor de aankoop van je nieuwe woning. Doe je dat niet dan is dat deel van de hypotheek niet aftrekbaar.

 

Ik heb in 2012 mijn huis verkocht en geen nieuwe woning gekocht

Koop je in 2013 -of later- alsnog een nieuwe woning, dan houd je recht op de rente aftrek volgens de oude voorwaarden.

 

Ik heb vóór 2012 mijn huis verkocht en geen nieuwe woning gekocht

Ga je in 2013 of later alsnog een huis kopen dan gelden de nieuwe regels=aflossen.

 

Ik koop mijn eerste huis en teken het koopcontract in 2012

Je valt onder dezelfde oude regels als de mensen die al een huis hebben.

 

Ik koop mijn eerste huis en teken het koopcontract in 2013

Je valt onder de nieuwe regels: minimaal annuïtair aflossen.

Waar staan we met de hypotheekrente aftrek in 2013?

Voor de benodigde bezuinigingen op de overheidsuitgaven wil ‘de Kunduz-coalitie’, de hypotheekrente aftrek flink beperken. Zoals het er nu voor staat wordt deze vanaf 2013 alleen toegestaan voor hypotheken die volledig worden afgelost, en wel binnen 30 jaar, met een annuïteitenhypotheek. Deze beperking kan voor nieuwe huizenbezitters een jaarlijkse stijging van de netto woonlasten tot wel 60% betekenen.

Wat is een annuïteitenhypotheek?

Dat is een leenvorm waarbij je maandelijks hetzelfde totaalbedrag betaalt, maar waarin het aflosdeel en het rentedeel per jaar wijzigen. Het rentedeel (fiscaal aftrekbaar) is in het begin het hoogst en aan het einde van de looptijd het laagst.

Waarom stijgen de netto lasten dan?

Doordat je aflost, daalt de schuld én dus te betalen rente. Het belastingvoordeel wordt dan ook minder. Maar omdat het totaalbedrag per maand niet wijzigt, ben je netto steeds meer geld kwijt.

Hoeveel scheelt het nou precies?

Onderstaande grafiek geeft een indicatie van de percentuele verschillen in netto maandlast. Op dit moment is het nog mogelijk om ongeveer de helft van de hypotheek aflosvrij te laten. Het restant moet wel worden afgelost. Dat wil zeggen na 30 jaar. Want feitelijk wordt er nu ook niets afgelost. Het enige dat gebeurt, is dat er in een apart potje geld bij elkaar wordt gespaard dan wel belegd om aan het einde van de looptijd de schuld in één keer af te lossen.

Je kunt er ook nu al voor kiezen om de hele hypotheek bij elkaar te (bank)sparen. Dan ben je direct al meer geld kwijt per maand, maar blijven de lasten hetzelfde gedurende de gekozen rentevaste periode.

Voor wie gelden de nieuwe regels?

Voor iedereen die vanaf 2013 een nieuw huis koopt. Voor bestaande hypotheken verandert er niets. Huiseigenaren die hun hypotheek willen oversluiten zullen dat vermoedelijk nog wel volgens de oude regels mogen doen, maar zeker is dat nog niet. Voor elke hypotheek verhoging zullen de nieuwe regels van kracht zijn.

Wat moet ik nu met mijn huidige hypotheek?

Regels voor bestaande hypotheken blijven ongewijzigd, u hoeft niets te veranderen.

Hypotheekcheck?

Was je al van plan om iets extra’s aan aflossing te doen? Een verbouwing uit te voeren, te verhuizen of gewoon eens een tussentijdse hypotheekcheck te doen?

Meld je dan voor 19 mei 2012 aan voor een gratis hypotheekcheck.

Niets ontvangen en toch (erf)belasting betalen!

erfrechtOnder het nieuwe erfrecht is het zo geregeld dat na een overlijden alle bezittingen overgaan naar de langstlevende partner, de zogenaamde ‘wettelijke verdeling’ . De kinderen erven wel, moeten ook afrekenen met de fiscus, maar krijgen niets in handen.

 

Hoe het was

Onder het oude erfrecht (voor 2003) kon het gebeuren dat kinderen hun erfdeel opeisten na overlijden van een van de ouders, en dat de langstlevende bijvoorbeeld gedwongen werd om de eigen woning te verkopen omdat daar al het vermogen in zat.

Hoe het nu is

Onder het nieuwe erfrecht kan dat niet meer. Kinderen erven wel hun deel, maar krijgen niets in handen. Alles komt bij de langstlevende ouder. Wat overblijft voor de kinderen is een vordering, ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering is een soort tegoedbon, die misschien wel nooit kan worden ingewisseld. Want als de langstlevende ouder besluit alles op te maken, ook het kindsdeel, is daar niets tegen te doen!

Waarom betaal je dan wel erfbelasting als je toch niets krijgt?

Over een erfenis moet hoe dan ook afgerekend worden, ook over het kindsdeel. Wel is het zo dat de te betalen belasting moet worden voorgeschoten door de langstlevende ouder, naast wat hij/zijn over het eigen erfdeel al dient te betalen.

Hoeveel bedraagt de erfbelasting?

De geldende tarieven en vrijstellingen zijn afhankelijk van de familierelatie tot de overledene.
efbelasting 2012

Je hoeft niet over het hele bedrag af te rekenen, er gelden de volgende vrijstellingen.

vrijstellingen erfrecht

Pensioenuitkeringen ook belast!

Het is niet zo dat alleen tastbaar bezit (geld, huis) wordt belast.
Is er sprake van een nabestaandenpensioen dan wordt ook dat meegerekend.

Correctie kindsdelen

Voor de erfbelasting wordt de waarde van de kindsdelen nog gecorrigeerd.Omdat het (vrucht)gebruik van de kindsdelen bij de langstlevende ouder ligt, is de waarde voor de erfbelasting een lager bedrag. De precieze hoogte is afhankelijk van de leeftijd van de langstlevende ouder.

Kan het anders?

Ja. Iedereen mag bepalen wat er met zijn/ haar vermogen gebeurt na overlijden. En wijkt dat af van de wettelijke verdeling, dan laat je bij de notaris een testament opmaken.

Hartelijke groet,

Peter van Soest

Fiscaal partners: niks meer te kiezen!

Je bent het, of je bent het niet. Vanaf 2011 bepaalt je relatie én woonsituatie of je fiscaal partners bent. Of niet. Je hebt in ieder geval geen keuze meer.

Vaak is fiscaal partnerschap voordelig: zo kun je bepaalde aftrekposten onderling zo verdelen dat je maximaal belastingvoordeel hebt. En de niet/weinig verdienende partner krijgt de algemene heffingskorting van zo’n € 2.000 uitbetaald. Maar voor sommige uitgaven (giften, zorgkosten) is fiscaal partnerschap niet gunstig. Er geldt namelijk een drempel voor de aftrek van deze kosten. En bij fiscaal partners wordt het drempelbedrag bepaald door beide inkomens.

Gehuwden (en geregistreerde partners) waren al verplicht fiscaal partners, deze verplichting gaat nu voor een veel grotere groep gelden.

Je bent het als je:

  • getrouwd bent (en niet “van tafel en bed gescheiden”)
  • geregistreerd partners bent

Of als je op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente en:

  • samen een woning hebt
  • een notarieel samenlevingscontract hebt
  • samen een kind hebt
  • het kind van de ander (uit een eerdere relatie) hebt erkend
  • bent opgenomen in de pensioenregeling van de ander

Dezelfde regels voor het partnerschap gelden ook voor andere wetten zoals de successiewet/ erfbelasting.

Twijfelt u wat in uw situatie van toepassing is? Plaats hieronder een reactie of neem contact op.

En voor de komende belastingaangifte:

Dit jaar extra overzichtelijk, zodat u snel kunt zien welke papieren er nodig zijn.

Hartelijke groet,

Peter van Soest

Eigenwoningforfait 2012: +10%

Het eigenwoningforfait (EWF) is een fiscale bijtelling voor bezitters van een eigen woning. Het EWF is een percentage van de WOZ waarde en gaat in 2012 van 0,55% naar 0,60%.

Wat is het effect van de verhoging?
Mensen met een hypotheek mogen de rente daarvan opvoren als aftrekpost bij hun belastingaangifte. Het EWF is echter een ‘bijtel’ post en verlaagt daarmee per saldo de aftrekbare rente.

Netto kosten
Bij een gelijkblijvende WOZ waarde van bijvoorbeeld € 250.000 kost het de belastingbetaler tussen de € 41 en € 65 per jaar extra aan belasting/lagere teruggave.

Hartelijke groet,

Peter van Soest

Box 3: alleen 1 januari telt nog mee

De belasting over spaargeld, beleggingen en andere bezittingen in BOX 3 (niet de eigen woning) werd tot 2011 berekend door het gemiddelde te nemen van de waarde op 1 januari en 31 december.

Was de waarde op 1 jan € 50.000 en op 31 dec € 10.000. Dan was dat gemiddeld (50.000+10.000): 2= € 30.000

Vanaf 2011 telt dus alleen die € 50.000

 

Hartelijke groet,

peterklein