Archive for 31/01/2012

Who pays the Ferryman?

De VeermanOftewel: wie betaalt de veerman? De titel van deze Engelse tv-serie uit de jaren zeventig is ontleend aan de Griekse mythologie, waarin de ziel van een overledene de rivier de Styx over moet varen om naar het dodenrijk te kunnen gaan. Die overtocht (uitvaart?) is niet gratis. Maar door wie moet de ‘ferryman’ betaald worden? Die vraag is nog steeds actueel.

Naast de emoties en het verdriet na het overlijden van een naaste, zit niemand te wachten op bijkomende financiële zorgen vanwege de kosten van de uitvaart. Vaak denkt men dat “het” wel geregeld zal zijn, en dat is lang niet altijd het geval.

Hoe hebt u dat geregeld?

“Ik heb een overlijdensverzekering”

Misschien rekent u op de uitkering uit een ‘gewone’ overlijdensverzekering, die toch al loopt. Bedenk dan dat die een vaste einddatum heeft. Na de einddatum stopt de verzekering en wordt er niets meer uitgekeerd. Is de verzekering gekoppeld aan een hypotheek, dan gaat de uitkering naar de bank. Niet naar de nabestaanden dus, en zo is er nog steeds geen geld beschikbaar.

“Ik heb voldoende spaargeld”

Prima, probleem opgelost! Maar…wat als dat eigenlijk gereserveerd is voor andere zaken: studie van de kinderen, aflossing hypotheek, aanvulling pensioen? En als je jong bent en begint met sparen, is er nog niet voldoende geld.

“Eh…. ik moet wat gaan regelen!”

De beste oplossing is uiteindelijk dan toch de ‘ouderwetse’ uitvaartverzekering, want:
· géén einddatum
· altijd uitkering
· snelle uitkering
· geen extra financiële zorgen als het eenmaal zover is.

Er zijn 2 typen uitvaartverzekeringen. Met de “natura” verzekering krijg je geen geld, maar wordt de hele uitvaart, inclusief crematie of begrafenis geregeld door de maatschappij. Met de “kapitaal” verzekering wordt er wél een bedrag uitgekeerd. Je kunt dan zelf bepalen hoe en door wie de uitvaart wordt geregeld.

bereken uw premie voor een uitvaartverzekering

Hartelijke groet,

Peter van Soest

Fiscaal partners: niks meer te kiezen!

Je bent het, of je bent het niet. Vanaf 2011 bepaalt je relatie én woonsituatie of je fiscaal partners bent. Of niet. Je hebt in ieder geval geen keuze meer.

Vaak is fiscaal partnerschap voordelig: zo kun je bepaalde aftrekposten onderling zo verdelen dat je maximaal belastingvoordeel hebt. En de niet/weinig verdienende partner krijgt de algemene heffingskorting van zo’n € 2.000 uitbetaald. Maar voor sommige uitgaven (giften, zorgkosten) is fiscaal partnerschap niet gunstig. Er geldt namelijk een drempel voor de aftrek van deze kosten. En bij fiscaal partners wordt het drempelbedrag bepaald door beide inkomens.

Gehuwden (en geregistreerde partners) waren al verplicht fiscaal partners, deze verplichting gaat nu voor een veel grotere groep gelden.

Je bent het als je:

  • getrouwd bent (en niet “van tafel en bed gescheiden”)
  • geregistreerd partners bent

Of als je op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente en:

  • samen een woning hebt
  • een notarieel samenlevingscontract hebt
  • samen een kind hebt
  • het kind van de ander (uit een eerdere relatie) hebt erkend
  • bent opgenomen in de pensioenregeling van de ander

Dezelfde regels voor het partnerschap gelden ook voor andere wetten zoals de successiewet/ erfbelasting.

Twijfelt u wat in uw situatie van toepassing is? Plaats hieronder een reactie of neem contact op.

En voor de komende belastingaangifte:

Dit jaar extra overzichtelijk, zodat u snel kunt zien welke papieren er nodig zijn.

Hartelijke groet,

Peter van Soest

Schenking zonder notariële akte!

U mag aan uw kinderen en pleegkinderen jaarlijks € 5.030 belastingvrij schenken. Dit bedrag is per kind. Voor kinderen tussen de 18 en 35 jaar mag éénmalig een hoger bedrag worden geschonken: €24.144 . En dat bedrag mag zelfs € 50.300 zijn als het wordt gebruikt voor de aankoop/ verbouwing van een eigen woning, óf het betalen van een studie.

Maar belastingvrij betekent niet kosteloos! U zult de schenking wél notarieel moeten vastleggen en dat kost ook al gauw een paar honderd euro.

Vanaf 2012 is er één uitzondering: De verhoogde schenking voor de eigen woning hoeft u namelijk niet meer bij de notaris te laten vastleggen. Schriftelijk bewijs dat u het geld daadwerkelijk heeft geschonken én door de kinderen is uitgegeven aan de eigen woning is voldoende.

Let op: alle bedragen die u in een jaar schenkt worden gezien als één schenking

Hartelijke groet,

Peter van Soest

Eigenwoningforfait 2012: +10%

Het eigenwoningforfait (EWF) is een fiscale bijtelling voor bezitters van een eigen woning. Het EWF is een percentage van de WOZ waarde en gaat in 2012 van 0,55% naar 0,60%.

Wat is het effect van de verhoging?
Mensen met een hypotheek mogen de rente daarvan opvoren als aftrekpost bij hun belastingaangifte. Het EWF is echter een ‘bijtel’ post en verlaagt daarmee per saldo de aftrekbare rente.

Netto kosten
Bij een gelijkblijvende WOZ waarde van bijvoorbeeld € 250.000 kost het de belastingbetaler tussen de € 41 en € 65 per jaar extra aan belasting/lagere teruggave.

Hartelijke groet,

Peter van Soest

Box 3: alleen 1 januari telt nog mee

De belasting over spaargeld, beleggingen en andere bezittingen in BOX 3 (niet de eigen woning) werd tot 2011 berekend door het gemiddelde te nemen van de waarde op 1 januari en 31 december.

Was de waarde op 1 jan € 50.000 en op 31 dec € 10.000. Dan was dat gemiddeld (50.000+10.000): 2= € 30.000

Vanaf 2011 telt dus alleen die € 50.000

 

Hartelijke groet,

peterklein